Elke maand een nieuwe vraag om uw kennis te testen.

Vraag van de maand augustus

Kan een jeugdige gesloten worden geplaatst zonder instemming van de rechter?

Een 14 jarige jeugdige laat ernstig grensoverschrijdend gedrag zien en onttrekt zich ook aan de noodzakelijke hulpverlening. Het college acht het noodzakelijk dat de jeugdige in een instelling voor gesloten jeugdhulp wordt geplaatst. De ouders (met gezag) stemmen hiermee in. Mag het college de jeugdige zelf in een instelling voor gesloten jeugdhulp plaatsen?

Antwoord

Nee, dat mag niet

Voor het inzetten van gesloten jeugdhulp is altijd een machtiging van de kinderrechter vereist, ook als de ouders/voogd hiermee instemmen.

Als het college van oordeel is dat de jeugdige gesloten geplaatst dient te worden wordt de noodzaak tot gesloten jeugdhulp met een gedragswetenschapper besproken. Als ook de gedragswetenschapper de inzet van gesloten jeugdhulp aangewezen acht, maakt het college een verleningsbesluit, die samen met de verklaring van de gedragswetenschapper, de verklaring van de ouders dat zij akkoord zijn met een gesloten plaatsing en het verzoekschrift wordt ingediend bij de kinderrechter. Er volgt een zitting, waarbij de ouders en jeugdige  (samen met een advocaat) aanwezig is. Na deze mondelinge behandeling volgt een uitspraak waarbij de kinderrechter het verzoek kan afwijzen of (deels)toewijzen. Pas als de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft verleend kan de jeugdige ook daadwerkelijk gesloten worden geplaatst. 

 

Maak kennis met Juridisch advies Jeugd

Bent u benieuwd naar ons product Juridisch advies Jeugd?

Schulinck Jeugd
 

Heeft u een abonnement? Bekijk de veelgestelde vragen in Jeugd.

Schulinck

Nog geen kalender?

Bestel de gratis bureaukalender voor 2020 en laat u elke maand uitdagen met een vakgerelateerde vraag.

Contact

Neem contact op met een van onze accountmanagers:
Stuur een e-mail
077 475 8018

Over Schulinck online kennisbanken & opleidingen

Wolters Kluwer Schulinck biedt met haar producten een totaaloplossing voor gemeenten om de professionals in hun dagelijkse werkproces te ondersteunen. Dagelijks werken wij met een team gedreven experts.