Elke maand een nieuwe vraag om uw kennis te testen.

Vraag van de maand december

Kan er bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van een verzoek om ontheffing van de inburgeringsplicht?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk.

Een DUO-ontheffing kan op drie gronden. Bij een ontheffing op medische gronden moet de inburgeringsplichtige € 240,79 betalen voor het medisch onderzoek / advies. Bij een ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd zijn, moet de inburgeringsplichtige € 90,00 betalen. Bij een ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen moet de inburgeringsplichtige € 150,00 betalen.

Om recht op bijzondere bijstand voor deze kosten te hebben, moet er voldaan zijn aan de algemene voorwaarden. Dat wil zeggen:

 • behoren tot de kring van rechthebbenden;
 • er mag geen sprake zijn van een passende en toereikende voorliggende voorziening;
 • er moet voldaan zijn aan de 4 voorwaarden die volgen uit artikel 35 Participatiewet:
  • Doen de kosten zich voor?
  • Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk?
  • Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden?
  • Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige middelen?

In de online kennisbank Schulinck Participatiewet leest u meer over deze items.

Volgens Schulinck is er geen sprake van een passende en toereikende voorliggende voorziening voor de kosten in verband met een verzoek om ontheffing.

Ook de toetsing aan de 4 voorwaarden van artikel 35 Participatiewet zal doorgaans geen probleem opleveren. Zo zal de vraag of de kosten in het individuele geval noodzakelijk doorgaans met ja beantwoord kunnen worden. Zelfs als het verzoek voor een ontheffing op medische gronden vooraf niet kansrijk lijkt, aangezien het college niet op de stoel van de medisch adviseur mag gaat zitten. Dit geldt ook als het verzoek om ontheffing wordt afgewezen aangezien dat feit er niet toe leidt dat de kosten ten tijde van de aanvraag onnodig waren.

Schulinck meent ook dat de kosten voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om incidenteel voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan waarvoor een belanghebbende in principe zelf moet sparen of lenen.

Nieuwe wet inburgering 2021

Let op! Per 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking treden. Onder die wet betaalt DUO het verschuldigde bedrag terug als door de arts wordt geadviseerd de gevraagde gehele of gedeeltelijke medische ontheffing van de inburgeringsplicht te verlenen of deze niet te verlenen, maar wel wordt geadviseerd de inburgeringsplichtige de examens onder aangepaste examenomstandigheden af te laten leggen. Als DUO terugbetaalt, is terugvorderen van de verstrekte bijzondere bijstand mogelijk op grond van artikel 58 lid 2 sub f onderdeel 2 Participatiewet.

Zie voor meer informatie onze online kennisbank Schulinck Participatiewet.

 

Maak kennis met Kennisbank Schulinck Participatiewet

Bent u benieuwd naar Kennisbank Schulinck Participatiewet?

Schulinck Participatiewet

Heeft u al een abonnement? Bekijk de veelgestelde vragen over deze online kennisbank.

Schulinck

Nog geen kalender?

Bestel de gratis bureaukalender voor 2020 en laat u elke maand uitdagen met een vakgerelateerde vraag.

Contact

Neem contact op met een van onze accountmanagers:
Stuur een e-mail
077 475 8018

Over Schulinck online kennisbanken & opleidingen

Wolters Kluwer Schulinck biedt met haar producten een totaaloplossing voor gemeenten om de professionals in hun dagelijkse werkproces te ondersteunen. Dagelijks werken wij met een team gedreven experts.