Elke maand een nieuwe vraag om uw kennis te testen.

Vraag van de maand januari

Moet de gemeente individuele begeleiding toekennen naast beschermd wonen?

Een cliënt verblijft op een beschermd wonen plek. Hier ontvangt hij ondersteuning op meerdere leefgebieden. Cliënt vraagt naast beschermd wonen een aanvullende voorziening voor individuele begeleiding aan. Moet de gemeente dit verstrekken?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de situatie.

Het college moet deze melding hoe dan ook zorgvuldig onderzoeken, indien van toepassing in afstemming met de centrumgemeente. De problematiek en behoeften van cliënt moeten in kaart worden gebracht. Vervolgens moet gekeken worden hoe de ondersteuningsbehoefte kan worden ingevuld.

Als uit het onderzoek blijkt dat naast de inzet van beschermd wonen een ondersteuningsbehoefte overblijft, is het aan de gemeente om te beoordelen op welke manier daarin kan worden voorzien. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de beschermd wonen indicatie of door daarnaast individuele begeleiding toe te kennen.

 

Maak kennis met de online kennisbank Schulinck Wmo

Bent u benieuwd naar de online kennisbank Schulinck Wmo?

Schulinck Wmo

Heeft u al een abonnement? Bekijk de veelgestelde vragen over deze online kennisbank.

Schulinck

Nog geen kalender?

Bestel de gratis bureaukalender voor 2020 en laat u elke maand uitdagen met een vakgerelateerde vraag.

Contact

Neem contact op met een van onze accountmanagers:
Stuur een e-mail
077 475 8018

Over Schulinck online kennisbanken & opleidingen

Wolters Kluwer Schulinck biedt met haar producten een totaaloplossing voor gemeenten om de professionals in hun dagelijkse werkproces te ondersteunen. Dagelijks werken wij met een team gedreven experts.