Elke maand een nieuwe vraag om uw kennis te testen.

Vraag van de maand maart

Hoe beoordeelt de rechter een verzoek om een dwangakkoord?

Antwoord

Het algemene criterium luidt dat de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. De rechter maakt daarom een belangenafweging. Hij wijst het dwangakkoord toe als het belang van de weigerende schuldeiser minder zwaarder weegt dan het belang van de overige schuldeisers die wel akkoord zijn gegaan en het belang van de schuldenaar (artikel 287a lid 5 Fw).

Bij de belangenafweging gebruikt de rechter een aantal gezichtspunten om tot een goede beoordeling te kunnen komen:

 • Is het voorstel volledig en goed gedocumenteerd en voldoende onderbouwd?
 • Is het minnelijke schuldregelingstraject uitgevoerd door een bevoegde instantie?
 • Is het schuldregelingsvoorstel te beschouwen als het maximaal haalbare?
 • Zou er in de Wsnp minder overblijven voor de schuldeisers?
 • Omvat het schuldregelingsvoorstel genoeg waarborgen?
 • Is de schuldregeling uitvoerbaar en na te komen?
 • Zijn alle schulden voldoende aangetoond?
 • Is het beginsel gelijkheid der crediteuren gewaarborgd (paritas creditorum)?
 • Worden de andere schuldeisers benadeeld door de weigerachtige schuldeiser(s)?
 • Is de schuldenaar te goeder trouw?
 • Is de schuld aan te merken als een schuld die onder de schone lei valt?

De rechter hoeft niet in elk afzonderlijk geval aandacht te besteden aan al deze gezichtspunten. Hij mag zijn oordeel baseren op gezichtspunten die in de casus het meest in het oog springen. Zie verder onze checklist dwangakkoord.

 

Maak kennis met Grip op Schuldhulpverlening

Bent u benieuwd naar ons product Grip op Schuldhulpverlening? Vraag vandaag nog een gratis proefabonnement aan.

Grip op Schuldhulpverlening

Heeft u een abonnement? Bekijk de veelgestelde vragen in Grip op Schuldhulpverlening.
 

Schulinck

Nog geen kalender?

Bestel de gratis bureaukalender voor 2020 en laat u elke maand uitdagen met een vakgerelateerde vraag.

Contact

Neem contact op met een van onze accountmanagers:
Stuur een e-mail
077 475 8018

Over Schulinck online kennisbanken & opleidingen

Wolters Kluwer Schulinck biedt met haar producten een totaaloplossing voor gemeenten om de professionals in hun dagelijkse werkproces te ondersteunen. Dagelijks werken wij met een team gedreven experts.